Свали
проучването в pdf.
Повече за проучването

Резултатите са базирани на онлайн проучване (анкета в онлайн среда чрез MyOptis - платформа за онлайн изследвания на агенция Прагматика), проведено в периода – 14-20 ноември, 2022г. Обемът на извадката е n=600. Целевата група обхваща мъже и жени на възраст 25-55 години, живеещи в градове с население над 50 000 жители. За обема на посочената извадка при 95% интервал на доверителност, размерът на извадковата грешка е ±4,1 процентни пункта за процент на отговорите около 50% и ±2,5 процентни пункта за проценти на разпределение на отговорите около 10% или 90%.

Извадката съответства на националната статистика по основни демографски данни: пол, възраст, образование и тип на населеното място. Демографската информация за целите на процедурата по претегляне е базирана на данните за от последното преброяване на НСИ в България през 2021г.